I den senaste e-barometern rapporterar Postnord att e-handeln ökade med 16 procent under 2016 jämfört med året innan. Som följd av den ökade näthandeln ser Avisera ett större intresse från handlarna att ge kunden en förlängd köpupplevelse genom e-handelsemballaget.

Då fokus hamnar på stunden när kunden hämtar och packar upp varorna, blir design- och tryckmöjligheter mer intressant än någonsin vid utformandet av e-handelsemballage.

Förpackningskoncept för e-handel och lager ska utöver att förmedla rätt känsla, vara genomtänkt, hållbart och effektivt genom hela den logistiska processen.

Se produkter för e-handel >>