I februari sa Jeeves information Systems AB upp alla avtal med svenska partners. Det innebär för oss att vi from januari 2016 inte längre kan sälja Jeeveslicenser och titulera oss som JeevesPartner. Vår inriktning även fortsättningsvis är fokusera på det vi är bäst på: Leverera kvalitetsmässiga konsulttjänster kring Jeeves affärssystem, Jeeves ERP i nära relation med våra kunder.

För att säkra vår långsiktiga tillväxt har vi utvärderat nya partners och samarbeten. Beslutet är nu fattat, vi kommer att samarbeta med Sage kring affärssystemet Sage X3 och introducera detta ERP-system på den svenska marknaden.

Varför valde vi X3
Vi har i vår utvärderingsprocess ställts inför samma utmaningar som alla företag gör när de ska utvärdera och välja sitt nya affärsstöd och affärssystem. Vi har valt för att:  

 • integrerat affärssystem för alla affärsprocesser i en sammanhållen, integrerad, modern mjukvarudesign. 
 • integrerar anställda, partners, leverantörer och kunder till en gemensam datakälla vilket innebär effektiva arbetsflöden och förbättrad kommunikation.
 • ger realtidsanalyser som ger större insikter i kostnader och operativa resultat.
 • direkt åtkomst från olika mobila enheter
 • flexibelt och konfigurerbart vilket innebär att intuitiva arbetsflöden kan anpassas för att möta unika affärsbehov.
 • stödjer integrerad internationell verksamhet genom sin multi-legislation och multi-ledger arkitektur.
 • Sage är med sin produkt Sage X3 en etablerad partner med ett system som placerar sig som en internationell ”Star” i Bostonmatrisen.
 • valfrihet kring driftsplattform – egen installation, privat moln eller molntjänst via Amazon Web Services.Vad händer nu

  Vi är just nu inne i en process att utveckla svenska lokaliseringar i Sage X3. Under våren 2016 kommer vi att aktivt marknadsföra Sage X3 på den svenska marknaden med möten och presentationer för potentiella kunder, upphandlingskonsulter och media. 

  Du följer vårt arbete och lansering av Sage X3 på vår hemsida och olika social medier. 

  Har du frågor kring Sage X3 kontakta:

  Fredrik Jansson, VD Aktiebolaget Systemstöd Sverige 

  telefon: +46 (0) 70 – 607 65 17

  e-mail: fredrik.jansson@systemstod.se