Under 2014 beslöt Marine Atlantic att höja servicenivån för sina fraktkunder samt förbättra effektiviteten och kundernas helhetsupplevelse i sina tre hamnar. Som ett tillägg till färjebokningssystemet BOOKIT, som sedan tidigare levereras av Hogia Ferry Systems och som varit i drift sedan 2007, valde man Hogias standardlösning HT Complete för verksamheterna på terminalerna.

Efter månader av detaljerade förberedelser där varje process granskades och strömlinjeformades, gick Marine Atlantics terminaler i drift morgonen den 25 februari med en helt integrerad lösning mellan HT Complete och BOOKIT. Redan första dagen lastades tre färjeavgångar fullt ut med terminalsystemets arbetsorderplanering. Driftstarten skedde utan problem och enligt utsatt tid. Lanseringen blev en stor succé tack vare grundlig testning, planering och utbildning. Den integrerade lösningen är en av de första i sitt slag i den marina industrin, med realtidsinformation som synkroniseras mellan terminalsystemet och färjebokningssystemet. På Marine Atlantic ser man stora fördelar med den sömlösa integrationen, som gör att man inte längre behöver mata in samma uppgifter två gånger.

Terry Anderson, terminalchef på Marine Atlantic: ”Den nya arbetsorderhanteringen förbättrar hanteringen av trafiken i våra hamnar avsevärt. Vi kan spåra vår trailertrafik i realtid, vilket ger en ökad effektivitet i våra verksamheter och för våra kommersiella kunder. Det var en spännande dag för oss alla när vi ”checkade in” vår första trailer i terminalsystemet!”

Colin Tibbo, CIO på Marine Atlantic, tillägger: ”Våra kommersiella kunder står för över 70 % av den totala verksamheten på Marine Atlantic. Att hantera den här delen av verksamheten och stärka de tjänster som vi erbjuder målgruppen är ett av våra viktigaste strategiska affärsmål”. Hogias terminalsystem identifierades som den lösning som skulle göra det möjligt för oss att både bättre hantera trafiken i våra hamnar men också ge oss möjligheten att stärka kommunikationen med våra kommersiella kunder. Under de senaste månaderna har både Marine Atlantic och Hogia arbetat outtröttligt för att lyckas med projektet. Jag är mycket nöjd med det lagarbete och engagemang som visats av alla inblandade. Ett väl utfört arbete. “

Niclas Blomström, VD, Hogia Ferry Systems: ”vi alla vet vikten av ett bra, kreativt partnerskap och jag är verkligen stolt över det arbete vi har gjort tillsammans med Marine Atlantic. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete under många år framöver. Baserat på den ökande efterfrågan på omedelbar och korrekt information, tror jag realtidsintegrerade lösningar är vägen framåt för färjerederier. De kan ge betydande effektivitetsvinster och lyfta upplevelsen för rederiets kunder, såväl resenärer som fraktaktörer.”

För mer information, kontakta;
Niclas Blomström Tfn: +46 (0)725 50 76 38 Mail: niclas.blomstrom@hogia.se