KPMG har gjort en undersökning bland 375 personer om deras uppfattning om organisationens affärssystem. Den största utmaningen som användarna ser är deras möjlighet att påverka utvecklingen av systemen när de affärssystemen blir mer standardiserade.

Nöjdast användare har Monitor, Visma Business och Dynamics NAV

Läs hela KMPGs undersökning