DHL Express har genomfört en ny rapport som visar att internationell e-handel förväntas växa dubbelt så fort som e-handel inrikes fram till år 2020.

Stockholm, 3 februari, 2017: DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser, har publicerat en rapport som belyser den betydande tillväxtmöjligheten för återförsäljare och tillverkare som erbjuder ett internationellt produktutbud på nätet. Rapporten – som fått namnet The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity – undersöker i detalj de marknader och produkter som erbjuder den högsta tillväxtpotentialen, motiven och preferenser från kunder som handlar internationellt på nätet och framgångsfaktorer för e-handlare som vill expandera utomlands. Den fokuserar särskilt på möjligheten att erbjuda premiumprodukter och tjänster, där ett högre varukorgsvärde står för en betydligt större andel av internationella onlinebeställningar.

Rapporten visar att den internationella e-handeln erbjuder en samlad tillväxttakt som inte är möjlig på de flesta andra detaljhandelsmarknader: internationella e-handelsvolymer förväntas öka i genomsnitt 25 % mellan 2015 och 2020 (från 300 miljarder USD till 900 miljarder USD) – dubbelt så mycket som tillväxten av e-handel inrikes. E-handlare ökar också sin försäljning med i genomsnitt 10-15 % bara genom att utöka sitt erbjudande till internationella kunder. En ytterligare ökning kommer från att inkludera ett premiumerbjudande: återförsäljare och tillverkare som erbjuder ett snabbare leveransalternativ i sina nätbutiker växte 1,6 gånger snabbare i genomsnitt än andra aktörer.

– Att skicka internationellt är mycket, mycket lättare än många återförsäljare tror och vi ser varje dag de positiva effekter som försäljning till internationella marknader kan ha på våra kunders tillväxt, säger Ken Allen, VD, DHL Express. Möjligheten att satsa globalt finns där för många återförsäljare på alla marknader. Vårt globala tidsbestämda dörr till dörr nätverk är perfekt positionerat för att supportera alla återförsäljare som utvecklar sin e-handel eller bara letar efter ett sätt att nå nya internationella marknader direkt utan att investera resurser i lager eller distribution.

Rapporten bygger i första hand på forskning och djupgående intervjuer som genomförts av ett ledande globalt managementkonsultföretag, samt mer än 1 800 svar från en egenutvecklad exportörundersökning från återförsäljare och tillverkare i sex länder. Den visar den föränderliga sidan av e-handel, där både utbud och efterfrågan blir mer sofistikerade. Tillverkare drar alltmer nytta av e-handel för att kunna gå mot en direktåterförsäljningsmodell – där de kringgår en mellanhand och erbjuder sina produkter på nätet direkt till slutkund – och förväntar sig att växa 30 % snabbare i internationell e-handel än andra återförsäljningsgrupper. Kunder inom många marknader blir också mer kräsna och refererar till produkttillgänglighet och tillit, samt attraktiva erbjudanden, som de motiverande faktorerna för att handla i internationella webbutiker.

De största utmaningarna som lyfts fram av konsumenter av att handla internationellt gäller logistik, förtroende, pris och kundupplevelse. Samtidigt kan e-handlare ta ett antal relativt enkla steg för att identifiera, bearbeta och ta hand om efterfrågan från utlandet. I rapporten konstateras det att e-handelsutvecklingen har gett upphov till ett nytt ekosystem av företag och lösningar som hjälper e-handlare att anpassa sitt erbjudande till den digitala världen och att verka med kunder på internationella marknader. En global logistikpartner kan ge stöd för att identifiera rätt avvägning mellan centraliserade och lokal lagerhållning och uppfyllelse, medan snabba, pålitliga och flexibla leveransalternativ kan vara ett viktigt verktyg i att vrida spekulativt intresse till långsiktig kundlojalitet.

– Slut –

Se rapport nedan samt läs mer på: http://www.dpdhl.com/pressreleases.