Hogia Fastighetssystem lanserar nu applikationen Hogia Felanmälan. I den nya molnbaserade lösningen blir felanmälningar lättöverskådliga och tillgängliga från dator, surfplatta eller mobil. För fastighetsägare skapar det nya möjligheter att enkelt följa felanmälningar och dess status samtidigt som information om arbetsorder nu kommer direkt till rätt fastighetsskötare. Hyresgästen kan å sin sida göra felanmälningar via webben och smidigt följa sitt eget ärendes status. För administratören blir vardagen också enklare när all information finns i ett väl sammanhållet flöde. I samma stund hyresgästen gör en felanmälan via webben är den automatiskt inne i systemet.

Den nya modulapplikationen är helt integrerad med Hogia Fastighet PRO, vilket gör att information om fastighetsobjekt och hyresgäst alltid finns uppdaterad från start. För administratörer och fastighetsskötare kan arbetet därmed förenklas och tidsbesparingen bli avsevärd.

– Samtidigt som vi vet att felanmälningar och arbetet med att åtgärda fel inte går att eliminera går det nästan alltid att förenkla. Istället för ett spretigt, tidsödande och inte sällan irriterande arbete vill vi därför bidra till att skapa en lösning som ger alla inblandade enkel och god koll genom hela processen. Istället för borttappade post-it-lappar, mejl och lösa anteckningar kommer alla berörda nu åt informationen oberoende av var man befinner sig och oavsett vilken plattform som används, säger Joakim Whitefield, bolagschef Hogia Fastighetssystem.

Hogia Felanmälan i korthet:

  • Ger full kontroll över felanmälningar
  • Integrerad med Hogia Fastighet PRO
  • Tillgänglig från dator, surfplatta och mobil
  • Kräver ingen installation eller underhåll
  • Uppdateringar sker automatiskt
  • Hyresgäst kan göra felanmälan via webben

Kontaktperson:
Joakim Whitefield, bolagschef Hogia Fastighetssystem AB  Tfn: 0727-11 28 83