lawson

Affärssystemet Lawson M3 och S3 levereras och säljs uteslutande via Lawson återförsäljare/partners. Ett 15-tal partners finns i hela landet. Flera av dessa erbjuder förutom implementation, driftsättning och utbildning även supportavtal. Partnerna är ofta specialiserade på vissa branscher och har utvecklat branschlösningar.

Partners och konsulter för affärssystemet Lawson M3: