Partner Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Dynamics AX säljs enbart av godkända och certifierade Dynamics AX partner.De flesta av dessa partners har en mycket tydlig branschinriktning vilket också gör att kompetensen kan upprätthållas. Microsoft agerar som förmedlare av partners internationellt och av partner med internationell erfarenhet om behov finns.

Partners och konsulter för Microsoft Dynamics AX: