Partner Unit4 Business World

Unit 4 agresso

Affärssystemet Agresso Business World levereras och säljs uteslutande via Agresso. UNIT4 Agresso AB, har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala,Norrköping och Sundsvall.De partners som finns levererar enbart produkter och tjänster som stödjer och förbättrar Agresso installationer.

Partners och konsulter för affärssystemet Agresso: