Partner Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAVMicrosoft Dynamics NAV säljs enbart av godkända och certifierade Microsoft Dynamics NAV-partner. De flesta av dessa partners har en mycket tydlig branschinriktning vilket också gör att kompetensen kan upprätthållas.

Microsoft agerar som förmedlare av partners internationellt och av partner med internationell erfarenhet om behov finns.

Partner och konsulter för Microsoft Dynamics NAV: