E-handel

||E-handel

lösningar för e-handel

Det finns idag lösningar för både mindre och större e-handlare i en mycket bred pris- och funktionskala. Allt från enkla hyr-lösningar till produkter för global och transaktions intensiva e-handel.

Den svenska marknaden har ett stort antal hyr-lösningar med olika grad av komplexitet och dessutom några leverantörer av fullfjädrade e-handelsplattformar som lämpar sig för större och medelstora organisationer.