Stora ERP system och Affärssystem

|||Stora ERP system och AffärssystemVi definierar ett stort affärssystem (eller ERP-system) som ett programpaket som tillgodoser ett större företags behov av styrning och administration med krav på stora eller mycket stora transaktionsvolymer. Systemet bör klara verksamhet i en internationell miljö med krav på olika språk och landsspecifika regler.

På grund av de komplexa krav som ställs på ett sådant ERP system, är det också vanligt med integration med för- och efter-system för åtkomst till t.ex. budget- rapporterings- och olika analyssystem