Medelstora ERP- och Affärssystem

|||Medelstora ERP- och Affärssystem

Medelstora affärssystem
Affärssystem för medelstora företag och ERP system hittar du i våra recensioner på leverantörer på den Svenska marknaden. Ett system i mellanklassen kan också klara svåra uppgifter i en global miljö men det är prismässigt och i termer av implementationstid mera fokuserat på medelstora företag och organisationer. Idag är gränsen mellan systemens storlek mer flytande än tidigare. Vanligt är att man tittar på systemets förmåga att klara bransch-unika uppgifter

Systemet har, beroende på verksamhet några eller alla moduler för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration och är vanligen kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras.