Ekonomiprogram för mindre företag

|||Ekonomiprogram för mindre företag

bokföringsprogram och ekonomiproram för småföretag
Små ekonomiprogram för fakturering och bokföring fokuserar på enkelhet i skötsel och drift.
Systemet har som regel ett avskalat gränssnitt med standardiserad funktionalitet. Även om det idag finns affärssystem för småföretag som klarar relativt komplexa flöden, är begränsningen främst dess anpassningsbarhet och i antalet användare samt i någon mån systemets förmåga att hantera globala krav och flera språk.

Ofta är systemet tänkt för bara en användare och inte sällan webbaserat. Marknaden har sista tiden förändrats i riktning mot webbaserade system vilka ofta hyrs månadsvis.