Microsoft Dynamics AX

 • Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX eller som det tidigare hette, Axapta, är Microsofts mest kompetenta affärssystem. Systemet är flexibelt och skalbart. Det vänder sig för främst mot större och medelstora företag. Microsoft Dynamics AX har en utpräglad internationell profil och har installationer i över 40 länder.

Hitta återförsäljare

Product Description

En av affärssystemets största styrkor är dess internationella profil och förmåga att hantera språk och regionala krav.

Affärssystemet är inriktat mot i huvudsak fem olika branscher: Tillverkning, distribution, detaljhandel, tjänsteförsäljning och offentlig sektor. Dynamics AX ha också inbyggda kärnfunktioner för finansiella operationer och HR. Från dessa grundelement har det tillkommit ett mycket stort antal unika branschanpassningar.

Funktioner/anpassningsmöjligheter

Nyckelfunktioner:

 • Ekonomi
 • CRM
 • Personal
 • Produktion
 • Distribution
 • Suply chain Management
 • Servicehantering
 • Projekthantering
 • Analys
 • Intercompany (inkl. koncernredovisning)
 • flerspråkstöd
 • webbkompatibel affärslogik
 • fullständigt integrerad med Microsoft plattformen

Systemet tillåter stora möjligheter till specialanpassning och specifika branschlösningar. Det kännetecknas av sin utpräglade rollbaserade struktur. D.v.s. att medarbetare i organisationer tilldelas en given roll och systemet anpassar funktion och behörighet efter denna.

Teknisk plattform

Microsoft Dynamics AX är utvecklat på Windowsplattformen och körs med Windows både på server och på klientsidan. Den vanligaste databasen är MS SQL Server men det går även att köra på Oracle. Programmet är fullständigt och sömlöst integrerat med MS Word, Excel och Outlook. Kommunikation med andra databaser sker helst med Web Services och Application Integration Framework (AIF) för att skicka, ta emot, och svara på elektroniska transaktioner från andra Microsoft Dynamics AX system eller andra applikationer.

Återförsäljare och partners

Systemet säljs enbart av godkända och certifierade Dynamicspartner. De flesta av dessa partners har en mycket tydlig branschinriktning vilket också gör att kompetensen kan upprätthållas. Microsoft agerar som förmedlare av partners internationellt och av partner med internationell erfarenhet om behov finns.

Leverantören Microsoft

Microsoft som organisation torde inte behöva någon närmare presentation men deras satsning på att ta en ledande position inom affärsområdet affärssystem är relativt ny.

Microsoft gick in i detta segment för ca tio år sedan genom köp av bland annat det danska systemen Axapta och Navision vilka senare döptes om till Dynamics AX respektive Dynamics NAV. Tillsammans med sin satsning på Dynamics CRM har man idag ett heltäckande utbud i segmentet. Microsoft har en uttalad strävan att bli en dominerande global och lokal spelare även inom området affärssystem.

Microsoft har sedan dess investerat stora summor i att underhålla och utveckla systemet.

Additional Information

Besöksadress

Postadress

Telefon

Sajt

Epost

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Microsoft Dynamics AX”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *