Enterprise resource planning-system, mer kända som ERP-system, är mjukvarupaket för företag som specialiserar i resursplanering och integrerar en rad olika funktioner för att skapa en ordnad helhet. Detta infattar olika områden såsom kontoövervakning, räkenskaper, personalverksamhet, projekthantering, samt tillverknings- och distributionskedjor. Genom att implementera ett ERP-system underlättar det för ett företag att driva en smidig och och väloljad organisation som fungerar som en enhet. Detta förbättrar både kommunikation och bokföring inom företaget och ser till att varje del av verksamheten möter de krav som ställs.

Det första ERP-systemet tillämpades inom tillverkningsindustrin, men dess använding har nu spridits till andra områden inom affärsverksamheten. Stora företag tjänar på att koordinera olika avdelningar för att öka produktiviteten, men småföretag kan även dra fördel av ERP-systemens olika funktioner. En av de största förmånerna återfinns i att arbetsbördan på vissa huvudanställda kan avlastas. Större företag har olika avdelningar som sysslar speciellt med t.ex. löneverksamhet och lagerhantering, medan mindre företag inte har den lyxen och måste istället fördela sådana sysslor bland enskilda medarbetare. Oftast kan detta innebära att dessa medarbetare inte är specialiserade inom de olika områden som de ansvarar för, utan har istället tvingats att åta dessa arbetsuppgifter för att företaget inte har råd att anställa personal för att täcka dem. Ett ERP-system hjälper till genom att förenkla dessa arbetssysslor åt personalen som då kan ägna tid åt andra sysselsättningar.

Samtidigt som systemet minskar arbetsbördan i ett företag, kan det dessutom förbättra prestandan inom särskilda viktiga områden. Som exempel kan integrerade lagerhanteringssystem innebära att företaget kan skräddarsy deras produkter för att passa kunderna bättre, vilket i sin tur minskar produktöverskott och därmed minskar företagets förlust. Administrativa konstnader kan även reduceras då leveranser och kundservice blir snabbare och mer effektiv.

Många moderna ERP-system har olika paket som är skräddarsydda för behoven av småföretag och kan finjusteras så att endast de funktioner som är aktuella för företaget installeras. Detta kommer följaktligen att minska underhållningen av systemet för företaget.

För småföretag är kostnad och vinst en betydande faktor, möjligen ännu mer än för stora företag som har en annan vinstmarginal. För tio år sedan började ERP-systemen användas som ett standardprogram hos större företag. De var då dyra och det var därför omöjligt för småföretagen att rättfärdiga ett inköp av ett sådant system. Sedan dess har dock ERP-systemen minskat i pris och många fler tillverkare, från stora företag som Epicor, Sage, Oracle och Microsoft, till mindre framställare, har intagit marknaden och riktar sig nu mot småföretag. Nu när dessa mindre företag har råd att investera i ERP-systemen kan det innebära stora besparningar inom både tid och kostnad.